Розробка сайту «під ключ» для компанії «Арго-Експерт» (на стадії наповнення). Cайт виконаний на CMS Joomla. 2009 р