Розробка дизайну і доробка всієї верстки сайту. 2012 р