Розробка аналога сайту для українського ринку для компанії «Дагро». 2011 р