Розробка сайту для банку "Укоопспілка". Сайт на CMS MODx. 2011 р