Просування сайту компанії «Віман» в Інтернет. Доробки сайту. Контент-підтримка та програмна доробка сайту (верстки, зокрема, для кросбраузерності). Сайт виконаний на CMS Joomla. З 2010 р